Onsdag 21. mars.
På kveldens møte deltok 21 (48%) av klubbens medlemmer. Hanne Berntsen deltok som gjest. Bjørn K. B. har vært i Colombo og oppdaterte oss om klubbens "adoptivsønn" der.
Det ble ingen 3min denne gangen.
Kveldens foredrag var ved  Gro Herheim fra Oppegård kommune som snakket om "Etableringen av Nodre Follo kommune".

Mona W. introduserte Gro som begynte i rollen som administrasjonssjef i Nordre Follo kommune i september 2018. Hun kom da fra rollen som rådmann i Svelvik kommune. 

Gro Herheim kom på besøk for å prate om arbeidet som pågår nå, og fram til lanseringen av ny storkommune 1. januar 2020.

Hun bidrar til å få på plass en organisjon som kan levere strukturerte tjenester. Hva slags politikk skal kommunene føre? Viktig å høre på innbyggerne. Viktig å sette og ivareta innbyggernes behov først.
Det er et gigantisk arbeid, der mye er usynlig, som må gjøres. Vi har en omstillingsavtale som går på å beholde. og ikke avvikle, noe som er ganske unikt og ambisiøst OG beroligende. Vi skal være en attraktiv arbeidsplass.

Akkurat nå er arbeidet innadrettet, primært organisasjonsinternt. Neste år og fremover vil det være mer utadvendt og inkludere mere kommunikasjon.

Viktig for Gro: Felles virkelighetsforståelse forankret hos våre folkevalgte. 

 Alt vil selvsagt ikke være hele klart til oppstarten, men klart nok til at storkommunen skal kunne etableres.

Her kan dere lese flere detaljer:

http://www.nordrefollo.kommune.no/

 Det var mange spørsmål – spesielt relatert til økonomi – så jeg håper vi får nytt besøk av Gro når prosjektet har kommet videre.


Onsdag 14. mars.
På kveldens møte  deltok 23 av klubbens medlemmer. Dessuten deltok to gjester fra Gjersjøen RK, Bjørn L. kom sammen med sin kone. Det  deltok også to besøkende som ønsket å bli kjent med klubben vår. Ine takkes for medbragt, deilig, sjokoladekake.

Kunstauksjonen er utsatt til høsten! Årsak: flytting av Bondens Marked og kollisjon med konfirmasjoner. 
Husk konserten med Anita Skorgan 10. april. Dette er en tirsdag og erstatter vårt møte denne uken. Bruk kode 6242 når du bestiller

Jan-Ulf  tok i sin 3min utgangpunkt i en leasingannonse. Nordmenn er svært opptatt av rentesats uten å tenke på om den er nominell eller effektiv. Nominell er bare renten men effektiv inneholder alle relaterte kostnader.  Dagens annonse sier rente, da er den vel nominell når man ser størrelsen. Her til kommer det i tillegg, uten at det er nevnt, etableringsgebyr på anslagsvis kr. 5.000 men som faktisk kun koster ca kr. 750 og det nevnes ikke noe om termin gebyr som med moms ligger på over kr. 100 per avdrag, i dette tilfelle 36 avdrag.  Gjennom dette  øker renten til en sats som er betraktelig over det som er angitt i annonsen.

Kveldens hovedpost ved Karin Ø. Gabrielsen omhandlet bruk av velferdsteknologi i omsorgssektoren. 

Karin er prosjektleder for velferdsteknologi, i Oslo Kommune. Hun har tatt sykepleier- og lederutdannelse, vært avd.leder på sykehjem og er nå leder for hjemmetjeneste i en bydel i Oslo.
Velferdsteknologi skal tilby trygghet, mestring og bidra til aktivitet for de som trenger det, og derved styrke evnen til å klare seg selv. Området er sentralt for å møte kommende utfordringer innenfor helse og omsorg.

Velferdsteknologien utnytter teknologi slik at omsorgstjenestene kan utføres mere effektivt og samtidig dekke brukernes behov. Karin hadde kartlagt at det er 15 behov som  oftest går igjen og som potensielle leverandører inviteres til å løse. 
Det bør  foreligge  gevinster som motiverer helsepersonell samtidig som disse virkelig har nytteverdi for brukerne og dessuten er brukervennlige. Opplæring er viktig, ikke minst å snu på etablerte tankemønstre.

 I årene som kommer øker andelen eldre, og det blir flere som trenger et tilbud om hjelpemidler for å løse hverdagens utfordringer. Teknologiske hjelpemidler er tilgjengelige på tre nivåer: De som kan kjøpes i butikken (for eks. Enklere Liv) - såkalte «hyllevarer» som den enkelte kjøper etter behov. Det neste nivået er utstyr som  er tilgjengelig etter søkand til NAV. Det tredje nivået er utstyr som tildeles via kommunale hjemmetjenester.

Vil du vite litt mer om temaet anbefales denne lenken:
https://helsedirektoratet.no/Documents/Velferdsteknologi/Velferdsteksnologi%20i%20sentrum_delleveranse%202%20av%202.pdf

Alternativt:
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/180/Fagrapport-om-implementering-av-velferdsteknologi-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene-2013-2030-IS-1990.pdf  

Onsdag 7. mars
Klubben  arrangerte denne kvelden en vellykket torskeaften på Tårnhuset restaurant i Kolbotn. Her deltok 27 av klubbens medlemmer.

Onsdag 28. februar
Kveldens møte var inter-citymøte som ble holdt på Roald Amundsen videregående skole i regi av Oppegård Rotaryklubb. Kåre Grønli fra Better Life Norway fortalte innledningsvis om forskjellig humanitære oppdrag han har arbeidet med siden tidlig i 1990 årene og fram til i dag.  Hovedtemaet var prosjektet i Burkina Faso som gjelder behandling av grå stær og dermed forebygging av blindhet hos lokalbefolkningen. Innsatsen har vært nyttig; i siste runde ble 104 personer behandlet og fikk dermed tilnærmet normalt syn tilbake. Dette var et fasinerende foredrag med en gripende historie.  Dessverre deltok bare 8 av klubbens medlemmer. 
Les her om Better Life Norway:http://www.betterlifenorway.no/
"Better Life har som formål å hjelpe de mest trengende i Burkina Faso, med lavest mulig administrasjonskostnader. Ingen personer mottar lønn fra stiftelsen i Norge. Alt er basert på idealistiske prinsipper. Burkina Faso er et av de fattigste land i verden."


Onsdag 21. februar.
Denne onsdagskvelden ble avsatt til komitemøter.

Onsdag 14 februar.
Kveldens møte hadde en sosial vinkling ;  en gjest og 23 av medlemmene deltok.

Vi ble minneet om kunstauksjonen som går av stabelen lørdag 21. april, og ble bedt om prøve å ikke planlegge  andre aktiviteter denne dagen fordi det blir behov for en del hjelp. Vi ble minnet om konserten med Anita Skorgan  tirsdag 10. april (kode 6242), og om at det derfor ikke blir noe møte onsdag 11. april.  Det blir torskaften 7. mars. Informasjon kommer om kort tid fra Daad.

Møtets hovedpost var en meget god quiz laget av Jan og Nina. Den inneholdt 42 spørsmål, ofte med høy vanskelighetsgrad. Dette ble veldig underholdene. Det var en almen oppfatning at en slik programpost må gjentas, ikke minst til glede for de av medlemmene som ikke kunne delta denne gangen. Tilhørende vafler smakte meget godt. Vi takker Jan, Nina, Daad og hennes komite.

Onsdag 7. februar.
Presidenten kunne denne onsdagen ønske 24 medlemmer velkomne til et klubbmøte avsatt til diskusjon av aktuelle klubbsaker.
 Vi ble minnet om at det blir torskeaften 7. mars, og om at klubben har reservert 30 plasser til klubbens medlemmer til konserten med Anita Skorgan i Kolben 10. april.
Presidenten kunne også rapportere at Oppegårdsklubbenes fellesprosjekt i Burkina Faso ruller videre. I desember ble det gjennomført øyeoperasjoner som ga synet tilbake til 107 personer samt også 253 legekonsultasjoner.
Helge Castberg fortalte i sitt 3min innlegg at han for 55 år siden bestemte seg for å studere meierifag.  Men først måtte han skaffe seg ett års praksis fra meieriarbeid - som ble gjennomført på Nes Meieri i Hedmark og på et meieri i Gausdal. Det ble flere stille kvelder, noe han blant annet kurerte ved å sende et maskinskrevet brev til to meieriarbeidere i tenårene med beskjed om at kommunen satte så stor pris på deres innsats at de hver tildeles kr 1000.  Spøken ble avslørt da guttene forsøkte å hente sin belønning. De forble likevel venner med Helge. Meieriets kontorsjef ble også implisert siden han, i følge Helge's brev, skulle formidle pengene. Etter at spøken  ble eksponert  snakket kontorsjefen aldri mere til brevskriveren.

Klubbsaker: Forslag fra President Elect Sigurd Røisland om å flytte møtedagen tilbake til torsdag. Sigurd kommer tilbake til forslaget senere.
Kveldens hovedtema var rekruttering. Det er ønskelig å rekruttere gjerne fem nye medlemmer.  En liste over potensielle kandidater ble oppdatert. Likedan ble informasjonskilder om klubben til potensielle medlemmer diskutert, blant annet utarbeidelse av en 10 siders Powerpoint presentasjon samt nyutgivelse av  klubbprogrammet  med medlemsliste.

Onsdag 31. januar
Bjørn K. Bødtker hadde 3min der han mente at det har skjedd en alminneliggjøring av  mange av våre matvaner men også for eks. julefeiringen. Matvarer som før bare var tilgjengelig i et begrenset tidsrom er nå tilgjenglige hele året, mens julepynten  og julematen nå kommer tilsyne i butikkene allerede i oktober.  Hva med gleder og forventninger spurte Bjørn?
Kveldens hovedpost  " Reisen jorden rundt med skoleskipet Sørlandet" ble gitt av  Mikael  Kavli (18 år og barnebarn til Eivind Wremer). Mikael går i 3. klasse på Kongshavn Vgs, men hadde valgt å tilbringe 10 månder på A+ World Academy. Dette er en internasjonal skole som drives på  skoleskipet Sørlandet. Dette ble mulig med støtte fra lånekassen, stipender og eget bidrag.
Det hele begynte med en flytur til Hong Kong der skipet ventet. Turen gikk så videre til Afrika, sør- og nord-Amerika, Europa og til slutt til Kristiansand.
Mikael fortalte om et tøft, men lærerikt, liv på skipet. Han fikk mange nye venner i løpet av 10 måneder med  utallige felles opplevelser. Han ble en menneskekjenner og lærte å sette pris på mange sider av livet.
Takk Mikael for at du delte dine opplevelser med oss.
   
Onsdag 24. januar
Møtets 3min ble holdt av Kjell Syvertsen som formidlet interessante erfaringer omkring bruk av felleski.  Kjell påpekte hvor viktig det er at bindingene til en hver tid  er riktig justert dersom resultatet skal bli optimalt gli når det går oppover, nedover eller når du holder deg på flat bakke.
Kveldens hovedforedrag hadde makroøkonomi som tema, og ble holdet av Elsiabeth Holvik som er sjeføkonom i Sparebank 1. Hun omtalte hovedtrekkene i utviklingen av både internasjonal og norsk økonomi. Hun  fremhevet for eksempel trekk ved norsk økonomi som kan forklare  nåværende utvikling av  kursen på den norske kronen. Dette var et meget interessant foredrag som ble holdt i en form, og med et språk,  som var godt forstålig også for ikke-økonomer.  
  Foredraget er tilgjengelig via denne lenken: Holvik fordrag 

Onsdag 17. januar
Meteorolog Håkon Melhus  holdt kveldens fordrag  om "Vær og klima".  Han orienterte innledningsvis om Meteorologisk institutt som ble stiftet i 18866 for å informere om været for å sikre liv og eiendom. Instituttet har i dag 400 ansatt, av hvilke 95 er forskere og 75 meteorologer.
Se forøvrig https://www.met.no/om-oss/om-meteorologisk-institutt og  https://snl.no/Vilhelm_Bjerknes
 Instituttet deltar i et verdensomspennede samarbeide via World Meteorological Organization som medvirker til at meteorologisk arbeid i forskjellige land følger standardiserte retningslinjer - https://public.wmo.int/en.
Han fortalte at yr.no er en hovedkanal for værvarsling, og den 4. største på nettet med 7 millioner unike brukere. Av disse er 3 millioner norske. Driftskostnadene dekkes av norske skattepenger.
Melhus fortalte at gjennomsnittstemperaturen har økt med ca 1 grad C i løpet av foregående århundre. Videre temperaturøkning vil blant annet gi 5-30% mere nedbør, tidligere vårflom og flere regnflommer. De kan bli flere skred, skogbranner og stigende havnivå. Dessuten kan byområder bli mere utsatte på grunn av et underdimensjonerte avløpsnett. 
Image may contain: 1 person, standing
Meteorolog Håkun Melhus

Onsdag 10. januar.
Kveldens foredrag hadde tittelen "500 år etter Martin Luther - støter kirken folket fra seg".  Foredragsholderen var redaktøren av Vårt Land, Helge Simonnes.  Det ble et særdeles engasjerende foredrag som omhandlet problemstillinger omkring religion og politikk, samt mulige årsaker til at kirken synes å miste kontakt med brede lag av landets befolkning. Foredraget var basert på hans bok "En Gud for de mange. Tolv teser om hvordan kirken skal vinne folket tilbake". Foredraget ble en nyttig kilde til ettertanke for de fleste av tilhørerene.

Image may contain: 1 person, sitting, beard and indoor
Redaktør Helge Simonnes

Onsdag 3. januar 2018
Til årets første møte var 28 (53%) av klubbens medlemmer tilstede. 
President Klas minnet innledningsvis om konserten 10.april i regi av Oppegård Rotaryklubb der blant annet Anita Skorgan vil opptre. Det er reservert 30 plasser for våre medlemmer.
Kveldens program ble innledet med egoforedraget  til Mona Ringstad Mjelde. Som nyutdannet lege  tok hun sin turnustjenese ved Sykehuset Østfold Moss i 2002. Hun har arbeidet i 10 år innen psykiatri. I dag har hun egen praksis i Oppegård og arbeider særlig med familieterapi og rusavhengighet. Dessuten er hun engasjert i styrearbeidet i familieselskaper.
Mona  prioriterer  familie og jobb, men har også lyst til å skrive bøker  og sanger samt å delta i humanitært arbeid.
Deretter kåserte Kjell Erik Tonne om franske viner, hovedsaklig  Medoc viner som er fra Bordeaux området. Han påpekte at franskmennenes drikkekultur er klart forskjellig fra den norske, særlig ved at frannskmennene alltid drikker vin til mat.  Følgelig mener Kjell at en Medoc vin  må drikkes sammen med mat - et par glass vin uten mat  gir ikke full utelling for vinens karakter.  Vinmonopolet har få Medoc viner i basisutvalget, så Kjell anbefalte å bruke bestillingslisten (5 dagers leveringstid). 
For mere informasjon ble følgende lenke anbefalt: https://www.amazon.co.uk/Bordeaux-Grands-Crus-Class%C3%A9s-1855/dp/2080203258

Onsdag 20. desember
Kvelden for klubbens tradisjonelle juleavsluttning i Sofiemyr kirke. Klas ønsket velkommen og informerte om status på arbeidet i Burkina Faso/«hjelpen mot grå stær» (du kan lese om arbeidet her: http://www.betterlifenorway.no/?page_id=33 ). Dette er årets internasjonale prosjekt som de tre Rotary klubbene Oppegård, Gjersjøen og Kolbotn i felleskap støtter. Det var nylig en ekspedisjon dit som resulterte i 100 gjennomførte operasjoner. Hele 600 fikk en form for behandling.
Det ble et hyggelig samvær med kaffe og kaker. Lotteriet fristet med fine gevinster og  masser av lodd ble solgt.
Klas benyttet også anledningen til å takke Harald N og Harald S for at de, som tidligere år, kjørte rundt med blomster til medlemmer som er syke eller som har sykdom i nær familie.  En oppmerksomhet fra klubben rundt juletiden er alltid hyggelig. Det var 12 personer som fikk blomster.

 Onsdag 13. desember
Denne kvelden dro klubben på bedriftsbesøk hos Karl-Petter og Birgitta Nordby som  driver Nordby Bakeri. 
Vi fikk høre om deres utvikling siden starten på Tøien i 1908. Der startet oldefar Karl P bakeri. De ble der til de flyttet til Bjørndal i 2012. I 2015 kjøpte dagens eiere bedriften av far/svigerfar. Neste generasjon er også involvert. Sønnen jobber som baker og datteren er kreativ med markedsføring og nye ideer. De fortalte om hvordan de må tenke framover, og alternativt, for at dette fortsatt skal bli en lønnsom bedrift. 
Noen fotografier fra besøket:
 
Onsdag 6. desember
På kveldens møte hadde vi besøk av  distriktsguvernør Yvona Holbein. Guvernøren hadde som vanlig i forkant møtt klubben styre for å bli orientert om klubbens virksomhet. Det meste av møtetiden ble disponert av guvernøren som fortalte at hun betraktet seg som RI-presidentens representant i vårt distrikt. Hun synes at vår klubb fremstår som aktiv, noe som kom til uttrykk gjennom våre forskjellig prosjekter, for eks. bokmesse og ungdomsutveksling. Hun synes også  at klubbens rekruttering av nye medlemmer har fungert rimelig godt. Klubben har nå 52 medlemmer og er derfor en relativt stor klubb. Medlemmenes gjennomsnittsalder er 67 år, hvilket også er gjennomnsittsalderen  for Rotaryanerene i distrikt 2260. 
Noen hovedpunkter i  hennes vurdering av klubbens framtidige utvikling:
  • Hva er klubbens strategi/visjon? Forsøke å være enda mer konkret på handlingsplaner. Hvilke prosjekter? Hvordan skaffe nye medlemmer osv?
  • Bruk gjerne fasilitatorer fra distriktet i arbeidet med plan (Club Visioning).
  • Hvordan skal klubben skaffe flere medlemmer? (Se foil for forslag til tiltak)?
  • Hvordan skape bedre og enda mer engasjerende medlemsmøter?
  • Hvilke type prosjekter kan klubben iverksette? Kan det være aktuelt å samarbeide med andre frivillige organisasjoner,
  • Hvordan kommunisere overfor potensielle nye medlemmer? Hvilken merverdi gir et medlemskap? What’s in it for me? 
                         Distriktsguvernør Yvona Holbein (i midten foran) sammen med kveldens møtedeltakere.

 Onsdag 29. november
Vår kandiske utvekslingsstudent, Laureen, orienterte om sine første fire måneder i Oppegård. I denne perioden har hun bodd hos Ine, men skal fra desember til en nye vertsfamilie (fra Oppegård RK). I disse fire månedene hadde hum reist mye, både nasjonalt og internasjonalt og hadde tydeligvis hatt en opplevelsesrik periode.
Kveldens fordrag var ved Bjørn Olav Rosseland og hadde "Forsvaret, miljøgifter og økotoksikologi" som tittel. Bjørn viste til skader på fisk i områder hvor det hadde vært militærøvelser. Han omtalte også Gulfkrigen hvor ammunisjon inneholdene anriket uran ble anvendt med meget skadelige konskvenser for human helse. En engasjert foredragsholder ga oss et meget interessant  fordrag. 

Onsdag 22. november

Kveldens møte hadde interne klubbsaker som programpost. Denne kvelden var 30 (56%) av klubbens medlemmer til stede.

Innledningsvis redegjorde de forskjellige komitelederene for status for arbeidet i sine komiteeer.

Deretter ble forslaget om Ine som klubbens kandidat til distriktsguvernør i 2020/21 diskutert.

Presidenten mente at nominasjonsforslaget innledningsvis hadde vært uheldig presentert. Nominasjonen og klubbens villighet til å påta seg det medfølgende ansvar hadde før kveldens møte blitt diskutert i Rådet og senere i styret. Flere i klubben hadde overfor presidenten antydet at KRK ikke på dette tidspunkt var moden for å påta seg et slikt ansvar og at nominasjonsprosessen ikke hadde vært riktig iverksatt. 

På forrige klubbmøte, da nominasjonsforslaget først ble tatt opp, var ikke Ine tilstede for å svare på spørsmål.
Presidenten hadde derfor bedt Ine om nå å presentere sine tanker om hvordan guvernørperioden skal håndteres.

Ine gikk i sitt innlegg detaljert igjennom sin bakgrunn og erfaring fra yrkeslivet og fra engasjementer i andre organisasjoner. Hun sa seg villig til å påta seg ansvaret som guvernør i 2020-2021, og er villig gjennomgå opplæring frem til hun begynner.
Ine mente at KRK ville klare ansvaret for guvernørperioden og kunne allerede nå presentere klubbmedlemmer som stiller som kasserer, sekretær og som ansvarlige for distriktskonferansen.

De som etterpå tok ordet i debatten støttet styrets forslag om Ines som kandidat til distriksguvernør i D2260 for året 2020-2021

Medlemmene vedtok dette ved akklamasjon.

 

Fredag 17.november
Klubbens møte ble denne uken holdt på en fredag. Dette var kvelden for klubbens tradisjonelle  rakfisklag. Også i år var Eienar og Eileen verter for  rakfisklaget.  Det ble igjen en kveld der klubben sosiale sider fikk utfolde seg , preget av munter stemning og mange gode historier.
Klubben takker Eileen og Einar for igjen å ha stilt sitt hjem til disposisjon for klubben.

Image may contain: 4 people, people sitting, table and indoor
Image may contain: 3 people, people sitting, people eating, table, indoor and food

Image may contain: 6 people, people sitting, table, indoor and food
Tre fotografier fra  årets rakfisklag.

Onsdag 8. november
Denne kvelden var Thomas Angelo fra IBM foredragsholder. Angelo, som er IBM Norges ansikt utad,  berettet om Watson, IBMs super datamaskin som anvendes til utvikling av kunstig intelligens (artificial intelligens, AI). HAn illustrerte IBMs utvikling gjennom 140 år som alltid har vekslet mellom "boom & bust", men alltid slik at IBM overlevde. I dag er leverer IBM hovedsaklig programvaretjenester, ikke hovedsaklig datamaskiner som tidligere.
Han ga levende beskrivelser av datakraften i Watson, og illustrerte hvordan denne har blitt benyttet i AI applikasjoner innen for eks. jus og medisin. 
Angelo hevdet også at at AI ikke har som primærmål å erstatte menneskelig arbeidskraft, men å medvirke til at problemer løses raskt på et særdeles bredt faktagrunnlag. Dette er mulig fordi Watson har kapasitet til å prosessere volum av data som langt overstiger kapasiteten til  menneskehjernen.

Møte ble forlenget med ca 1 time etter avsluttet foredrag. Dette for å ha et internt møte der vi diskuterte  forslaget fra  Rein Grefslie og Helge Castberg om  Ine Barlie som kandidat til distrikstguvernør i 2020/21.  Forslaget medfører betydelige forpliktelser for klubben, noe som ble tema for diskusjonen. Ingen endelig avgjørelse ble tatt,

Onsdag 1. november.
Denne onsdagskvelden ble anvendt til  komitémøter.

Onsdag 25. oktober
Denne onsdagskvelden  var 26 av klubbens medlemmer tilstede.  Programmet var denne gangen todelt:
Den første delen besto av rapporter fra Philip (15 år) & Daniel (18 år) Ribe som hadde vært i, henholdsvis , Sondria i nord Italia og i Taiwan.
Philip møtte deltakere blant annet fra Brasil, Norge, Tyrkia & USA. Han synes leiroppholdet ble godt gjennomført. Deltakerene fikk delta i forskjellige morsomme aktiviteter (bl. annet fly emotion & go cart). Philip konkluderte med å anbefale et slikt opphold for barn og barnebarn blant klubbens medlemmer.

Daniel hadde en 11 dagers sykkeltur på Taiwan. Han var også turist i Taipei, og bodde hos en vertsfamilie bestående av 2 voksne og 4 barn. Daniel synes Rotaryklubbene stilte godt opp slik at alle følte seg trygge under sykkelturen (60-125 km pr dag).
Det ble også tid til rafting og  besøk i nattmarkedene - veldig spennende. Dessuten fikk han en god ny venn fra Spania som han skal besøke i julen. Også Daniel anbefaler barn/barnebarn av våre medlemmer å delta på camps.

Den andre delen av programmet var et mini-ego fordrag av Ine Barlie. Hun er kommunal fysioterapeut som jobber med barn. Hun startet i 1995 og hjelper barn i skoler og barnehager. Hun arbeider en del på helsestasjonen, men besøker også skoler og barnehager.
Hun tar seg av barn med motoriske problemer. Ine er også tillitsvalgt for kummounens 17 fysioterapeuter.
  
Onsdag 18. oktober
Uken i forveien hadde regjeringen presentert sitt forslag til fremtidens landsforsvar. Dette temaet ble behøring omtalt  klubbens egen kontreadmiral, Harald Neegaard, benyttet dette møtet til å orientere medlemmene om "Forsvarets utfordringer".  Det var et tankevekkende foredrag som skapte en påfølgende interessant diskusjon.  Tilstede var 32 av klubbens medlemmer.

Image may contain: 1 person

Onsdag 11. oktober.
Denne kvelden hadde vi vår, nå tradisjonelle, "Pot Luck". Denne gangen deltok  17 av medlemmene, som sammen med partnere ble til ca 30 deltakere.
Dette ble en velorganisert og hyggelig kveld, noe fotografiene under også viser:
Image may contain: 8 people, people smiling, people sitting, table and indoor

 Image may contain: one or more people, people sitting and indoor


Onsdag 4. oktober
Kveldens foredrag " Er kvinnesaken over" ble holdt av Viktoria Schiøtz. Victoria har 10 års arbeidserfaring fra Telenor samt 10 år i «andre bedrifter». Deretter har hun hatt sitt eget selskap Schiøtz Coaching & Consulting, på Tårnåsen.

Hun er nå President/leder av BPW Follo - NORGE: ( Business and Professional Woman Follo ) Follonettverk ble etablert i 1995 og var Norges første profesjonelle nettverk for kvinnelige næringsdrivende.
https://www.linkedin.com/in/victoriaschioetz/?ppe=1 

Hun påpekte at Norge er det landet i verden med flest kvinner i lønnet arbeid og at dette er  en hovedårsak til økonomisk vekst. Det ble også konludert med at det er fortsatt  er litt å gjøre for at kvinner å være likestilt, noen man ser reflektert i lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i mange sektorer.

Presedenten orienterte om: Fotokonkurransen – En vinner er valgt. Det blir premieutdeling mandag 9/10 kl. 13:30. Førstepremien er 5.000,- som skal gå til klassekassen for en reise. Diplom og gavesjekk. skal overleveres. Ordføreren  kommer.
I tillegg til vinneren har juryen valgt ut to som får hederlig omtale.
Møtet samlet 24 (44%) av klubbens medlemmer. 

Onsdag 27. september 
På dette møtet ble det holdt generalforsamling med 31 (57%) av medlemmene tilstede.
 Presidenten orienterte innledningsvis om status til forskjellige klubbaktiviteter: Fotokonkurransen der to skoler deltar. Premieutdelingen skjer 9. oktober.  Auksjonsporsjektet går sin gang. Alle ble oppfordret til medvirke til at forslagt til bilder avsendes innen 1. november til Stein Erik. Ryla prosjektet trenger deltakerforslag innen 1. november.
Klubben deltar med 9 av medlemmene i markedsføringen av Rotary på jernabanestasjoenen 28.9.
Generalforsamlingen ble gjennomført  etter vanlig opplegg. Regnskapet ble etter diskusjon  godkjent med et underskudd på kr. 17.000.
Det ble deretter raportert om virksomheten i de forskjellige komiteene.
Referatet fra generalforsamlingen finnes under klubben/intern klubbinformasjon/referater.

Onsdag 20. september

Dagens foredrag «Hvorfor er det viktig å ta et sosialt ansvar?» ble holdt av Tone-Lise Forbergskog.
Tone-Lise driver Tone-Lise akademiet http://www.toneliseakademiet.no. Hun er født i Båtsfjord, men flyttet 18 år gammel til Los Angeles. Der tok hun utdannelse innen lakkering (neglelakk). 
Etter ca to år flyttet  hun til Oslo .
Der begynte hun på en neglesalong i Oslo City , men  etablerte snart sin første neglesalong. Hun fikk med seg sine kunder fra Oslo City.
 I dag har hun en bedrift, Tone-Lise Akademiet, med 17 ansatte, 30 innleide spesiallærere, 400 personer på kurs og med 100 fulltidsstudenter. Den omsatte 21. millioner i 2016.
Akademiet støttes av Statens lånekasse og er NOKUT godkjent for negleteknikk og make up. 
Hun har utviklet egne produkter og lanserte Norges første neglelakkserie (TL design) – samt SPA produkter.
Tone-Lise har  i flere år samarbeidet med  organisasjonen Rosa (http://www.krisesenter.com/rosa) for å hjelpe kvinner utsatt for menneskehandel/prostitusjon. Til nå har 140 kvinner fått hjelp av akademiet med støtte fra Justisdepartementet og NAV.
Til møtet kom det 28 klubbmedlemmer (52% fremmøte). 

Image may contain: 1 person, smiling, text

Image may contain: 2 people, people smiling, text

Image may contain: 1 person, smiling, closeup
Onsdag 13. september
Møtets hovedpost var foredrag holdt av  Carl C. Ribe. Han er utdannet siviløkonom og arbeider nå som profesjonell verge. 
Han ga en særdeles interessant beskrivelse av vergens funksjon og av hvilke oppgaver han har møtt i dette arbeidet. Temaet ble såpass interessant at Ribe fikk anledning til å avslutte foredraget på overtid.
Av våre 54 medlemmer var 26 til stede (dvs 48% fremmøte).

Onsdag 6.september
Denne uken ble det holdt komitemøter.

Onsdag 30. august
Kubbens gjennførte denne onsdagen sin tradisjonelle grillfest på Høyås.
24. august 2017. Ca. 20 av klubbens medlemmer deltok. Det ble dekket bord, grillet, servert og underholdt for ca 150 deltakere; beboere, pårørende og noen av personalet. Høyås holdt grillmat og drikke.
Før og etter maten var det allsang med kjente sanger utmerket ledet av Einar Mülller-Nilssen  med Eivind Wremer ved flygelet.
Det ble en meget hyggelig stemning. Erfaringen tilsier at denne tradisjonen opprettholdes også i august 2018.
Arrangementet ble også behørig omtalt i Oppegård Avis.

Noen fotografier fra grillfesten:
Image may contain: one or more people and indoor
Image may contain: 2 people, people sitting
  

Image may contain: 2 people, people sitting, table, plant, tree and outdoor


Hyttetur til Vannsjø
Tradisjonen tro ble klubben smedlemmer invitert til Inger Lises hytte ved Vannsjø denne kvelden. Inger Lise  forteller at:
Vi var 20 stykker på hytta . Været var flott, svakt høstdrag i lufta, men stemningen var på topp. Reker med tilbehør og ripspai med is er gjengangere på disse treffene. Lauren var med, det gjorde kvelden mer internasjonal og bidro til å senke gjennomsnittsalderen. Takk til alle som bidro til en fin kveld!

Noen bilder fra kvelden:
   
https://scontent.fsvg1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/21034582_476329746078916_4253776842427143099_n.jpg?oh=663a1e1c788bd4199b3690d13732b80a&oe=5A2B742C

https://scontent.fsvg1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/21151209_476329786078912_3554155969849481449_n.jpg?oh=93beada08217d3467d791bdffe7f0774&oe=5A12E90E
https://scontent.fsvg1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/21032685_476329832745574_7274999705462360639_n.jpg?oh=9ff4c0cfc7db6a3b49c29471ded4490e&oe=5A1C6794

Presidentens time.

Klas Bergersen er klubbens president for kommende Rotaryår.  Som klubbtradisjonen tilsier benyttet Klas møtet til å fortelle om sine interesser, sin familie og om klubbaktivitetene han ønsker å ha i fokus i dette Rotaryåret.
Vi hadde også besøk av vår utvekslingsstudent fra Canada, Lauren Zweerink. Hun ga en flott presentasjon av seg selv. Vi ønsker henne et lærerikt skoleår i Oppegård.

Image may contain: 2 people, people smiling, eyeglasses, closeup and indoor
President Klas Bergersen og utvekslingstudent Laureen Zweerink.

Image may contain: 1 person, smiling, outdoor
Laureen klar for Roald Amundsen videregående skole.
 

9. august 2017
Rotaryårets første møte  - mini-egoforedrag.
Dette møtets  hovedpost var et mini-egoforedrag holdt av Ivar Nohr. Ivar har en bokstavelig talt en lang reise bak seg. Reisen ble levende beskrevet av Ivar som har hatt sitt arbeidsliv i reisebransjen. Den startet  fra campingplassen i Trysil, og gikk via hotelledelse på Nordkapp til 35 år i forskjellig charterselskaper i Oslo.

Ivar ved Osensjøen i hjembygda Søre Osen i Trysil.
Image may contain: 1 person, smiling, sky, outdoor and nature
 

Sosiale medier

Lenke i midten går til Lauren's blogg
Lenken til høyre: Medlemmers foto og presseomtale av våre aktiviteter.

Møteinformasjon

Møtested: Kolben, Kolbotn Sentrum
Adresse: Strandliveien 1
Postnummer: 1410
Sted: Kolbotn
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Nye forretningsmodeller i en sirkulær økonomi
2. mai 2018, 19.00

Camilla Gramstad/Per Sverre 3 min: Per Leif H.

Komitemøter
16. mai 2018, 19.00

Neste års komiteledere

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...